GlobalG.A.P.

Certyfikat GlobalG.A.P., czyli standaryzowany zbiór wymagań adresowanych do pierwotnej produkcji rolnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, oferuje producentom żywności bilet na rynek ogólnoświatowy.

Główny standard GlobalG.A.P. – Integrated Farm Assurance – jest dostępny dla trzech zakresów produkcji: uprawy rolnej (w tym także kwiatów i roślin ozdobnych), hodowli zwierząt gospodarskich i akwakultury.

Podstawowe założenie tego certyfikatu dotyczy zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów poprzez minimalizowanie szans na pojawienie się w obrocie handlowym żywności skażonej. Kolejny aspekt to zmniejszenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko naturalne i ograniczenie produkcji zanieczyszczeń. Równie ważne są poprawa warunków pracy i zadbanie o zdrowie pracowników gospodarstw rolnych.

Ocenie w procesie certyfikacji podlega cały łańcuch produkcji – począwszy od przygotowania gruntów pod uprawy i siew, przez pielęgnację wschodów i zbiory, aż po finalny produkt. W standaryzowanych wytycznych ujęto takie kwestie jak m.in. optymalne korzystanie ze środków ochrony roślin i nawozów, nawadnianie, techniki uprawy, gospodarowanie ściekami i odpadami, a także zapewnienie etycznych i bezpiecznych warunków pracy.

Wdrożenie tego certyfikatu gwarantuje naszym konsumentom i partnerom handlowym, że jako firma spełniamy najwyższe standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności, dbałości o środowisko i respektowania praw pracowniczych.

Przystąpienie do certyfikacji GlobalG.A.P. jest całkowicie dobrowolne, ale w uwagi na jego rangę – zwłaszcza w kontekście rynków międzynarodowych – coraz więcej producentów stara się o jego uzyskanie.


Zalety certyfikacji GlobalG.A.P.

  • Zwiększenie wartości swoich produktów dzięki przestrzeganiu uznanych na całym świecie standardów GlobalG.A.P.
  • Zyskanie dostępu do nowych lokalnych i globalnych klientów, rynków, dostawców i sprzedawców detalicznych.
  • Zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia ryzyk związanych z bezpieczeństwem żywności.
  • Poprawienie wydajności procesów i skuteczniejsze zarządzanie gospodarstwem.
  • Otrzymanie numeru GlobalG.A.P. (GGN), który ułatwia identyfikację i działanie na poziomie B2B.

 

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.

    Zaakceptuj Polityką prywatności – polityka dostępna w dolny menu.