Nasze usługi

Oferujemy kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów kontroli jakości i certyfikacji jakości w branży żywnościowej.
Poproś o wycenę

IFS

Praktyczne wdrożenia IFS (ang. International Food Standard) – międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności, powszechnie uznawanego w Europie (poza Wielką Brytanią, gdzie zazwyczaj stosowany jest standard BRC).

 • IFS
 • BRC

  Praktyczne wdrożenia BRC – międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności, uznawanego głównie w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w sieciach brytyjskich hipermarketów (np. TESCO).

 • BRC
 • HACCP

  Wdrożenie procedur w celu spełnienia aktualnie obowiązujących wymagań systemu HACCP. Wdrożenie to dotyczy organizacji zajmujących się obrotem, przetwarzaniem oraz produkcją żywności (w tym branży gastronomicznej).

 • HACCP
 • GLOBALG.A.P.

  Wdrożenie systemu GLOBALG.A.P. – dobrowolnego międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności nieprzetworzonej (produkcja roślinna, ogrodnicza, sadownicza i zwierzęca), dedykowanego producentom rolnym.

 • GLOBALG.A.P.
  • ISO 22000

   Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000. Standard ten jest stosowany w organizacjach zajmujących się produkcją i przetwarzaniem żywności, a także jej obrotem, transportem i magazynowaniem.

  • ISO 22000
  • GMP/GHP

   Wdrożenie standardów GHP (ang. Good Hygienic Practice – dobra praktyka higieniczna) oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice – dobra praktyka wytwarzania) poprzez opracowanie warunków higienicznych, które muszą być spełnione w procesie produkcji lub obrotu żywnością.

  • GMP/GHP
  • Pełnomocnik ds. jakości

   Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. jakości i bezpieczeństwa żywności. Atutami takiego rozwiązania są skuteczniejsze działania kontrolne i nadzorcze oraz ograniczenie kosztów.

  • Pełnomocnik ds. jakości
  • Szkolenia

   Realizowanie szkoleń dla kadry pracowniczej w zakresie systemów jakości i bezpieczeństwa żywności na każdym etapie: wdrożenia, doskonalenia systemu, a także w ramach corocznych celów szkoleniowych.

  • Szkolenia
   • Dokumentacja systemowa

    Opracowanie dokumentacji wybranego systemu jakości (IFS, BRC, GLOBALG.A.P. etc.), wraz z zakresem wymaganych procedur i instrukcji, w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności.

   • Dokumentacja systemowa
   • EKO

    Opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu przygotowanie zakładu do audytu jednostki certyfikującej w zakresie przetwórstwa i handlu produktami rolnictwa ekologicznego.

   • EKO
   • Audyty wewnętrzne

    Przeprowadzanie audytów wewnętrznych na zlecenie zakładów w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami klienta lub konkretnego systemu jakości.

   • Audyty wewnętrzne
   • Wdrożenia jakości

    Praktyczne wdrożenie skutecznych rozwiązań oceny jakości surowców, zapasów i wyrobu gotowego oraz przeszkolenie w tym zakresie pracowników i pełnomocnika ds. jakości.

   • Wdrożenia jakości
    • Audyty u poddostawców

     Przeprowadzanie inspekcji i audytów u poddostawców w celu sprawdzenia zgodności procesów z wymaganiami klienta.

    • Audyty u poddostawców
    • Badania laboratoryjne

     Pobieranie próbek żywności i przesyłanie ich do akredytowanych laboratoriów.

    • Badania laboratoryjne
    • Rzeczoznawca owoców i warzyw

     Usługi rzeczoznawcy owoców i warzyw w zakresie ustalania klas jakości oraz pobierania próbek.

    • Rzeczoznawca owoców i warzyw
    • Weryfikacja znakowania

     Weryfikacja zgodności etykiet i opakowań.

    • Weryfikacja znakowania
     • Alerty zmian prawnych

      Opracowywanie i przesyłanie alertów w przypadku zmian regulacji prawnych w danej branży.

     • Alerty zmian prawnych
     • Usługi DDD

      Usługa dostępna w przyszłości (w ramach pakietu).

     • Usługi DDD
     • BHP

      Usługa dostępna w przyszłości.

     • BHP
      • Branże, w których działamy